مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send
زنبور.نت > اخبار > عمومی > گسترش بسته بندی زیر زمینی عسل

گسترش بسته بندی زیر زمینی عسل

مدیر عامل اتحادیه سراسری زنبورداران گفت: سازمان نظارت بر مواد غذایی وابسته به وزارت بهداشت درمان، آموزش پزشکی با توجیه ایجاد اشتغال، اقدام به صدور کد و شناسه برای برخی افراد کرده که این رفتار منجر به توسعه بسته بندی زیر زمینی عسل شده است.

عفت رئیسی سرحدی، مدیر عامل اتحادیه سراسری زنبورداران اظهار داشت: در استانداردسازی عسل، تامین امکانات مورد نیاز برای این مسئله امری ضروری است.

وی افزود: باید آزمایشگاه های ایران به نحوی تجهیز شوند که در حداقل زمان ممکن، با حداکثر اطمینان، پاسخ آزمایش ها در اختیار تولیدکننده قرار گیرد.

رئیسی سرحدی گفت: متاسفانه برخی دستگاه ها برای تجهیز آزمایشگاه های مرتبط با عسل به کشور وارد شده که کارشناسان ایرانی نمی توانند آنها را به روز کنند.

وی ادامه داد: این دستگاه ها اختیار بخش دولتی بوده و کشورهای فروشنده به این بهانه پس از گسترش تحریم ها علیه کشور، از ارایه خدمات پس از فروش و آموزش های لازم به کارشناسان ایرانی سر باز می زنند.

مدیر عامل اتحادیه زنبورداران اذعان داشت: سازمان دامپزشکی یکی از این آزمایشگاه ها را در اختیار دارد.

وی افزود: اگر آزمایشگاه مجهز سازمان دامپزشکی در اختیار اتحادیه زنبورداران قرار گیرد، این اتحادیه %