مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send
زنبور.نت > اخبار > علمی و پژوهشی > آفت جدید زنبور عسل

آفت جدید زنبور عسل

کلنی‌های زنبورعسل در معرض آسیب پاتوژن‌های(عوارض بیماری زا) متعدد و انگل‌ها هستند.

ارتباط بین پاتوژن‌های متعدد و انگل‌ها عامل شناخته شده برای ناپدید شدن کلنی (CCD) شده، سندرمی که منجر به ترک کندو توسط زنبوران کارگر می شود.

در این مقاله سعی بر آن شده تا با بررسی مگس Apocephalus borealis  از خانواده فوریده (A) که قبلا به عنوان انگل زنبور بامبوس (مخملی،Bumble bee) شناخته و باعث عفونت و در نهایت مرگ زنبورعسل نیز میشد، می تواند اخیرا یک تهدید بالقوه درصنعت زنبورداری آمریکایی شمالی مطرح شده باشد.

این عامل انگلی منجر به بروز رفتار ترک شبانه کندو توسط زنبوران و در نهایت باعث از بین رفتن کلنی می‌شود.

به طور متوسط​​، پس از هفت روز لارو فوریده‌، از هر زنبور مرده ظاهر شده و به دور از زنبورعسل تبدیل به شفیره می‌شود. ماده‌های این مگس می توانند در بدن زنبوران کارگر تخمریزی نمود، و سپس در اثر رشد و نمو و تغذیه لارو‌ها از محتویات درونی بدن زنبوران کارگر، سبب مرگ‌و‌میر کارگران زنبور شوند.

با استفاده از رمزگشایی DNA، تایید شده که فوریده‌‌ها در زنبورعسل و زنبور بامبل (مخملی) و یا گونه‌هایی از این دست ظاهر می‌شوند.

تجزیه و تحلیل میکرو‌آرایه‌های زنبوران عسل در کندو‌های آلوده نشان داد که این زنبوران اغلب آلوده به ویروس تغییر شکل بال و نوزما سرنا شده‌اند.

آزمایش بیماری‌زایی لارو و بالغ این عامل مثبت بوده و تایید کننده این مطلب که این مگس به عنوان یک ناقل بالقوه یا میزبان برای این عوامل بیماری‌زای زنبورعسل است.

انگل فوریده در ۷۷ ٪ از مناطق نمونه‌برداری شده در منطقه خلیج سان فرانسیسکو که آلوده به مگس تریکوگراما دیده شده است وتجزیه و تحلیل میکرو آرایه های وجود فوریده‌ها را در کندوهای تجاری در داکوتای جنوبی و دره مرکزی کالیفرنیا تایید کرده است.

شناخت جزئیات بیشتری از فوریده‌ها شباهت زیاد آن را به CCD زنبور تریکوگراما نمایان می سازد.