مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send
زنبور.نت > اخبار > علمی و پژوهشی > زنبور عسل منتقدی هنری

زنبور عسل منتقدی هنری

مطالعات جدید دانشمندان نشان می‌دهد زنبورعسل دارای توانایی قابل توجه در تشخیص دادن اثر هنری مونت از پیکاسو است.

دانشمندان دانشگاه کوینزلند استرالیا در آزمایشات خود زنبوران عسل را به گونه‌یی تعلیم دادند که یک اثر انتزاعی پیکاسو یا اثر هنری امپرسیونیستی مونت را با یک پاداش شیرین مرتبط کنند. پاداش مطلوب در هر آزمایش در روزنه‌یی واقع در پشت نقاشی‌ها تعبیه شده بود.

زنبوران عسل مورد مطالعه تا قبل از ورود به روزنه‌ها قادر به تشخیص این موضوع که کدام نقاشی حاوی غذاست نبودند. این بدین معناست که این حشرات برای رسیدن به شهد مجبور به انتخاب نقاشی درست بودند.

زنبورهای مزبور یاد گرفتند که تا پنج جفت نقاشی مختلف را از هم تشخیص دهند؛ حتی هنگامی که در معرض یک جفت تصویر سیاه و سفید قرار گرفتند.

به این دلیل محققان حاضر در این پروژه بر این باورند که این زنبورها سبک هنرمند یا ساختار پنهان نقاشی را تشخیص دادند و صرفاً به سمت بوی شهد جذب نشدند.

آن‌ها معتقدند که مغز انسان نیز ممکن است از تکنیکی همسان جهت کشف انواع مختلف هنری استفاده کند.

به گفته دکتر راین متخصص رفتار حیوانات در دانشگاه لندن، این کشف به متخصصان در خصوص چگونگی یادگیری زنبورهای عسل در تشخیص تفاوت‌های بین ظاهر گل‌ها کمک خواهد کرد.

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد بر خلاف مغزهای کوچکشان، این حشرات دارای توانایی بسیار پیشرفته در پردازش اطلاعات بصری پیچیده قابل مقایسه با مهره‌داران هستند زیرا هنگامی که در معرض نقاشی‌های جدید با سبک‌های یکسان قرار گرفتند، توانایی‌تعمیم دادن را از خود بروز دادند. این امر آن‌ها را قادر ساخت با استخراج و یادگرفتن اطلاعات بصری خاص موجود در هر سبک مونت را از پیکاسو تشخیص دهند.

این بررسی همچنین حاکی از آن است که توانایی تشخیص دادن سبک‌های هنری یک فعالیت شناختی بالای صرفاً مختص به انسان نیست.

جزئیات این دستاورد علمی در Journal of Comparative Physiology A منتشر می‌شود.