مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send
زنبور.نت > اخبار > استان‌ها > آغاز سرشماری کندوهای عسل چهار‌محال ‌و بختیاری در هفته اول مهرماه

آغاز سرشماری کندوهای عسل چهار‌محال ‌و بختیاری در هفته اول مهرماه

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از سرشماری کندوهای زنبور عسل در این استان همزمان با سراسر کشور خبر داد.

هیبتیان با اشاره به اینکه این طرح ازتاریخ اول مهرماه لغایت ششم مهرماه برگزار می‌شود، افزود: هدف از سرشماری  کندوهای زنبور عسل آمار گیری از تعداد کندوهای مدرن و بومی موجود در استان و همچنین آمار‌گیری از کندوهای زنبورداران مهاجر که به استان چهار محال و بختیاری مهاجرت می‌کنند است.

هیبتیان گفت: در این طرح ضمن آمار گیری از تعداد کندوها  وضعیت سلامت کندوها‌، بیماری‌های احتمالی و خسارت‌های وارده بر اثر حمله آفات مشخص می‌شود.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری افزود: در این آمار گیری کندوها و میزان برداشت عسل سالانه  اسم و مشخصات تولید کننده و آدرس و مشخصات‌ شناسنامه ای آنها به دست می‌آید که  همین مشخصات می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی در جهت امور مربوط به زنبور داری استان و کشور قرار گیرد.

هیبتیان با بیان اینکه تمدید دفترچه‌های زنبورداری و صدور دفترچه‌های جدید برای زنبوردارانی که عضو شرکتهای تعاونی نبوده‌اند، گفت: آمار گیری مبنای مشخص نمودن کندو های آنها بوده و زمینه ی عضویت آنها در شرکت تعاونی زنبورداران را فراهم می‌کند که این خود باعث می‌شود زنبور دارانی که عضو اتحادیه که بیمه نمی‌باشند به سازمان تامین اجتماعی جهت بیمه شدن معرفی شوند.

وی گفت: پراکنش زنبور داری در استان ما به تفکیک شهرستان و منطقه توسعه ی ایجاد شده نتیجه ی سرشماری زنبور عسل است و امسال سرشماری از زنبور عسل به اتحادیه ی زنبورداران واگذار و توسط آنها انجام می گیرد.