مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send
زنبور.نت > اخبار > استان‌ها > آغاز نظارت بهداشتی بر زنبورستان‌های زهک

آغاز نظارت بهداشتی بر زنبورستان‌های زهک

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان زهک گفت: اقدامات کنترلی و نظارت بهداشتی کارشناسان دامپزشکی در زنبورستان‌های شهرستان زهک فعال است.

ذوالفقاری اظهار داشت: با عنایت به فعالیت کلنی‌های زنبور عسل و به منظور پیشگیری از بیماری‌های واگیر آن‌، بررسی مسائل بهداشتی، مدیریتی و فصلی زنبورستان‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: در این راستا اقدامات مراقبتی متعددی در دستور کار دامپزشکی قرار دارد که از آن جمله می‌توان به آموزش زنبورداران در خصوص شرایط جمعیتی زنبورها، بیماری‌های زنبور عسل‌، نحوه مدیریت فنی بهداشتی پرورش در جهت تولید پایدار اشاره نمود.