مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send
زنبور.نت > اخبار > استان‌ها > اجرای طرح توسعه زنبور عسل در سقز

اجرای طرح توسعه زنبور عسل در سقز

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان سقز گفت: با توجه به وجود ظرفیتها و استعدادهای لازم در مناطق مختلف شهرستان سقز برای توسعه زنبور عسل، با هماهنگی و حمایت معاونت محترم بهبود تولیدات دامی سازمان نسبت به اجرای طرح توسعه زنبور عسل در ۲ دهستان ذوالفقار ،و چهل چشمه از دهستانهای بخش سرشیو شهرستان سقز اقدام گردید.

پیشداد گفت: در این راستا نسبت به شناسایی روستاهای مستعد و افراد علاقمند و واجد شرایط اقدام لازم صورت گرفته ودر نتیجه آن، در دهستان چهل چشمه‌، روستاهای: مازوجدار، دره زیارت، سوته ودگاگا به مرکزیت دگاگا و در دهستان ذوالفقار، روستاهای دره آبی و سماقلو به مرکزیت سماقلو، انتخاب شدند و برای افراد واجد شرایط دوره های توجیهی و ترویجی از بهمن ماه سال گذشته برگزار گردید و در نهایت در اردیبهشت و خرداد ماه سال ۹۱ نسبت به برگزاری دوره آموزشی فنی و حرفه ای پرورش زنبور عسل صنعتی درجه ۲ به مدت هر کدام ۱۲ روز اقدام شد.

بعد از برگزاری آزمون برای هر کدام از ۵۱ نفری که در دوره ، حائز نمره قبولی شدند،تعداد سه کندوی زنبور عسل با جمعیت قوی خریداری شده و تحویل آنها گردید که تا پایان فصل برداشت عسل ازهر کدام از زنبورستانهای آنها، توسط کارشناسان مربوطه به تعداد ۵ مرتبه بازدید صورت گرفته و راهنمایی لازم در حین پرورش به زنبورداران تحت پوشش ارائه شد.

وی در پایان افزود: در نتیجه این اقدامات ،واجرای این طرح ، پس از آمار گیری سالانه مشخص گردید که میانگین کندوهای موجود هر کدام از افراد آموزش دیده از ۳ کندوی اولیه اهدایی‌، به ۱۸فروندرسیده ،و موجودی کل آنها به تعداد ۹۲۰ کندو افزایش یافته است، واین امر حاکی از موفقیت طرح و لزوم تداوم آن می‌باشد.