مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send
زنبور.نت > اخبار > استان‌ها > استقرار کندوهای زنبور عسل در مزارع کلزا

استقرار کندوهای زنبور عسل در مزارع کلزا

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی خوزستان از استقرار صدها کلنی زنبور عسل در مزارع کلزا در شمال خوزستان خبر داد.

مشکور زاده در این ارتباط توضیح داد: استقرار کلنی‌های زنبور عسل برای استفاده بهینه از شهد و گرده کلزا صورت می‌گیرد ضمن آنکه افزایش کمیت و کیفیت محصول کلزا را نیز در پی خواهد داشت.

وی افزود: گل کلزا به دلیل تولید شهد و گرده با کیفیت، یکی از مهمترین منابع غذایی زنبور عسل برای تغذیه می‌باشد و استفاده از این منبع غذایی باعث کاهش هزینه‌های تولید می‌شود.

صنعت زنبورداری در خوزستان پس از کشاورزی‌، باغداری‌، دامداری و صید و صیادی‌، پنجمین منبع درآمد زیرمجموعه بخش کشاورزی محسوب می‌شود.

حدود پنج هزار هکتار از اراضی شمال خوزستان به کشت کلزا اختصاص دارد.