مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send
زنبور.نت > اخبار > استان‌ها > افزایش تولید عسل با کاهش مصرف داروهای وارداتی در زنبورستان

افزایش تولید عسل با کاهش مصرف داروهای وارداتی در زنبورستان

معاون مدیر طیور و زنبورعسل سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: پیشگیری از بروز بیماری در زنبورستان، کاهش مصرف داروهای وارداتی و خروج ارز و درنهایت افزایش تولید و حاصل شدن عسل ارگانیک را در پی دارد.

معاون مدیر طیور و زنبورعسل سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در گفتگویی افزود: افزایش تولید با افزایش اطلاعات و اثرات مصرف از این تولیدات جانبی در بین مصرف کنندگان دور از انتظار نخواهد بود.

اصغررضایی تشریح کرد: افزایش تولید عسل با رعایت تمامی مسایل مدیریتی در زنبورستان امکانپذیر است.

رضایی ضمن بازگو نمودن راه های افزایش تولید عسل ادامه داد: انتخاب صحیح زمان و محل مناسب برای ییلاق گذرانی در فصل جریان شهد راهکاری تاثیرگذار برای افزایش تولید عسل قلمداد می شود.

معاون مدیر طیور و زنبورعسل سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی یادآور شد: با رعایت تمامی شرایط و نحوه نگهداری و پرورش زنبورعسل، شاهد بروز بیماری در زنبورستان نخواهیم بود.

وی با اشاره ای به مزایای عدم استفاده از داروهای وارداتی در زنبورستان اظهار داشت: کارشناسان سازمان نگاهی جامع به تولیدات جانبی زنبورعسل نظیر گرده، ژل رویال، بره موم و زهر را برای مصارف انسانی به دلیل دارا بودن تاثیرات دارویی بی شمار از جمله برنامه های مهم در سال حماسه اقتصادی گنجانده اند.

رضایی توان علمی را سلاحی پنهان دانست و تاکید کرد: افزایش توان علمی می تواند به عنوان سلاحی پنهان یاری رسان زنبورداران در حماسه اقتصادی باشد.