مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send
زنبور.نت > اخبار > استان‌ها > افزایش دو برابری تولید عسل خراسان شمالی

افزایش دو برابری تولید عسل خراسان شمالی

مدیر طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی، گفت: میزان تولید عسل براساس آمارگیری‌های انجام شده از کلنی‌های زنبورعسل در سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۷۰ درصد رشد داشته است.

رضازاده مقدار تولید عسل در سال جاری را ۱۱۰۰ تن و سال گذشته را ۴۰۶ تن عنوان کرد.

وی دلیل افزایش عسل در سال جاری را افزایش میزان بارندگی و پراکنش مناسب آن در فصل بهار، دما و رطوبت مناسب، وجود مراتع مستعد و فراوانی شهد، تلاش و مدیریت خوب زنبورداران، بکارگیری توصیه های کارشناسی و فنی کارشناسان امور دام و دامپزشکی توسط زنبورداران ذکر کرد.

این مقام مسوول، تعداد کلنی‌های زنبور عسل در سال جاری را ۷۹ هزار و ۱۶۷ کلنی و در سال گذشته را ۷۴ هزار و ۶۰ کلنی برشمرد و افزود: این رقم در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۰۷ درصدی را نشان می‌دهد.

وی، تعداد پرورش دهندگان زنبور عسل در خراسان شمالی را ۹۷۵ نفر ذکر و اظهار کرد: عمده کلنی‌های زنبورعسل به علت وجود مراتع مستعد، مربوط به شهرستان اسفراین است.

رضازاده اضافه کرد: از مقدار عسل تولید شده در خراسان شمالی، حدود نیمی از آن در این استان به مصرف می‌رسد و مابقی به استان‌های دیگر صادر می‌شود.

رضازاده گفت: خراسان شمالی در زمینه تولید عسل در سال گذشته رتبه بیست و دوم را در سطح کشور بدست آورده است.

وی میانگین تولید عسل به ازای هر کندو در سال جاری را ۱۴ کیلوگرم و در سال گذشته را ۵.۵ کیلوگرم ذکرکرد.