مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send
زنبور.نت > اخبار > استان‌ها > برگزاری کارگاه آموزشی پرورش زنبور عسل در چهار‌محال ‌و بختیاری

برگزاری کارگاه آموزشی پرورش زنبور عسل در چهار‌محال ‌و بختیاری

کارگاه آموزشی پرورش زنبور عسل در مرکز آموزش جهاد کشاورزی چالشتر برگزار شد.

مدیر ترویج و هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی گفت: کارگاه آموزشی پرورش زنبور عسل به مدت ۵ روز در مرکز آموزش چالشتر با حضور ۸۰ نفر از متقاضیان در یافت تسهیلات بانکی پرورش زنبور عسل برگزار شد.

پیام قاسمی افزود: ایجاد زمینه ی اشتغال، افزایش بهره برداری و آشنایی با پرورش زنبور عسل و تولید عسل مرغوب از اهداف برگزاری این دوره آموزشی است.

در پایان ، متقاضیان از زنبورستان گلدره ی فرخشهر بازدید کردند.