مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send
زنبور.نت > اخبار > استان‌ها > به نتیجه رسیدن ۱۳طرح تحقیقاتی زنبور عسل در کشور

به نتیجه رسیدن ۱۳طرح تحقیقاتی زنبور عسل در کشور

رئیس موسسه تحقیات علوم دامی کشور از اجرا و به نتیجه رسیدن ۱۳ طرح تحقیقاتی زنبور عسل در کشور خبر داد.

منصوری اظهار داشت: تا کنون ۱۳ طرح تحقیقاتی زنبور عسل در کشور اجرا و به نتیجه رسیده است.

وی ادامه داد: بخش تحقیقاتی زنبور عسل موسسه تحقیقاتی علوم دامی کشور از سال ۱۳۴۸ تاسیس و فعالیت‌های تحقیقاتی آن از سال ۱۳۵۸ آغاز شده است.

رئیس موسسه تحقیات علوم دامی کشور افزود: فعالیت‌های عمده این بخش تعیین اولویت‌ها، تهیه و نظارت مستمر بر طرح‌های تحقیقاتی زنبور عسل کشور است.

منصوری گفت: بررسی مربوط به اصلاح نژاد زنبور عسل، بررسی وراثت پذیری در توده‌های موجود و بررسی مرفولوژیکی و بیولوژیکی توده های موجود کشور، شناسایی گیاهان شهدزا و گرده‌زا، پتانسیل زنبور پذیری و تقویم گلدهی مناطق کشور، مطالعات مربوط به پراکنش آفات و بیماری‌های زنبور عسل و ارائه طرق مختلف پیشگیری و کنترل آنها از جمله کارهای تحقیقاتی صورت گرفته تا کنون است.

وی اظهار داشت: بررسی‌های مربوط به نقش زنبور عسل در تولید محصولات کشاورزی و تعیین فون حشرات گرده افشان این محصولات، تحقیق در روش‌های افزایش تولیدات زنبور عسل شامل تکنولوژی تولید زهر زنبور عسل، تولید ژله رویال و… و همچنین پژوهش در امر تغذیه زنبور عسل و یافتن جایگزین‌های مناسب شکر و گرده به عنوان تغذیه کمکی از دیگر کارهای تحقیقاتی است.

رئیس موسسه تحقیات علوم دامی کشور افزود: بخش تحقیقات تاکنون ۱۳ طرح تحقیقاتی را اجرا و نتایج آن را نیز منتشر کرده است و همچنین در حال حاضر پنج طرح در دست اجرا دارد و مشاورت و نظارت مستقیم بر هشت طرح تحقیقاتی در کشور را عهده دار است.

منصوری گفت: ضمناً سه طرح ملی تحت عنوان‌های اصلاح نژاد زنبور عسل، پراکنش آفات و بیماری‌های زنبور عسل و شناسایی گیاهان شهدزا و گرده زا را آماده کرده و به زودی در استان های کشور به اجرا در خواهد آمد.

رئیس موسسه تحقیات علوم دامی کشور تصریح کرد: این بخش قادر است علاوه بر فعالیت‌های تحقیقاتی خود به آموزش کارشناسان در موضوعات تولید ملکه، پرورش و تلقیح مصنوعی زنبور عسل نیز مبادرت ورزد.