مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send
زنبور.نت > اخبار > استان‌ها > بیمه شدن زنبورداران قزوین

بیمه شدن زنبورداران قزوین

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: در راستای حمایت از تولیدکنندگان، طرح بیمه همگانی زنبورداران در این استان اجرا می‌شود.

جلوخانی با اشاره به قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و در راستای تعمیم و گسترش پوشش بیمه‌‌ای اظهار داشت: اجرای طرح بیمه زنبورداران بر اساس بند ب ماده هفت قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و پوشش بیمه‌ای گروه‌های خاص اقشار جامعه با همکاری سازمان تأمین اجتماعی انجام می‌شود.

وی افزود: این سازمان اسامی زنبورداران فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای را به سازمان تأمین اجتماعی کشور اعلام کرده تا پس از انجام مراحل قانونی، اسامی زنبورداران واجد شرایط در سایت سازمان تأمین اجتماعی قابل رویت و پیگیری باشد.

جلوخانی با اشاره به اهمیت صنعت زنبورداری در اقتصاد کشاورزی استان قزوین بیان کرد: با پیگیری‌های به عمل آمده بیمه زنبورداران در سطح این استان تحقق یافته و تمام زنبورداران برای انجام مراحل قانونی بیمه خود و به منظور زیرپوشش قرار گرفتن بیمه به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کنند.

به گفته وی سالانه ۴۸۶ تن عسل از تعداد ۸۹ هزار و ۳۴۳ کندو برداشت می‌شود.