مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send
زنبور.نت > اخبار > استان‌ها > تامین اعتبار ایجاد خوشه صنعتی عسل

تامین اعتبار ایجاد خوشه صنعتی عسل

ایجاد خوشه‌های صنعتی با محوریت محصولات مهم لرستان برنامه ای است که طی سالهای اخیر در دستور کار قرار گرفته که با توجه به وعده های داده شده امید می‌رود سال آینده با تامین بودجه لازم خوشه عسل لرستان راه اندازی شود.

ک خوشه صنعتی مجموعه ای از بنگاههای تجاری و غیرتجاری متمرکز در یک مکان جغرافیایی در یک منطقه اقتصادی را شامل می‌شود که برای تولید یک یا چند محصول نهایی مشابه و مرتبط برای کسب صرفه های اقتصادی بیرونی با یکدیگر ارتباطات عمودی و افقی برقرار کرده و ضمن رقابت با یکدیگر در بسیاری از موارد همکاری جمعی و اقدامات مشترک دارند.

ارتباط درونی این بنگاهها کاهش دهنده هزینه‌ها و تسهیل کننده دسترسی به نهاده‌ها، دانش و فناوری تولید، بازارهای فروش و تأمین نیازهای مشتری خواهد بود. همچنین از دیگر مزایای این الگوی سازماندهی صنایع، هدفمند بودن، هر چه تخصصی تر شدن و اقتصادی‌ر بودن خدمات و پشتیبانی ها از صنایع مجتمع در خوشه است.

از حدود سه دهه پیش این الگوی منطقه‌ای سازماندهی صنایع کوچک و متوسط در نقاط مختلف جهان در رشته های متعدد صنعتی پیاده شده است که از نتایج آن می‌توان به جهانی شدن اقتصادی محلی، افزایش درآمد سرانه آنها، ایجاد اشتغال و رشد و توسعه درون زای مبتنی بر توانمندیهای این مناطق اشاره کرد.

یکی از دلایل اقبال طراحان استراتژی توسعه صادرات در دهه اخیر به ایجاد خوشه‌های صنعتی، نقش انکارناپذیر آنها در افزایش رقابت پذیری است.

وقتی خوشه صنعتی به مرحله بلوغ می‌رسد، مقیاس تولید به طور فزاینده افزایش می یابد و هر بنگاه واحد کوچکی از شبکه تولید بزرگ می شود. این ایده مناسبی برای افزایش قدرت رقابت پذیری بنگاه کوچک و متوسط مقیاس است و خوشه ها به واسطه استفاده از صرفه ها و عوارض خارجی مثبت اقتصادی به آسانی می توانند در زنجیره ارزش افزوده و تجارت جهانی قرار بگیرد.

به نوعی خوشه های صنعتی و خوشه های صادرات گرا می توانند خلاءهای موجود در زمینه “صادرات کالاهای مورد پذیرش در بازارهای جهانی” را پر کنند.

در این راستا ایده شکل گیری خوشه های صنعتی صادرات گرا در استانهای مختلف کشور مورد توجه ویژه قرار گرفت که در این راستا استان لرستان هرچند که دیر حرکت خود را آغاز کرد ولی برنامه‌های خوبی در دستور کار قرار گرفته است.

در این زمینه ابتدا خوشه صنعتی سنگ لرستان شکل گرفت و حال در ادامه مسیر محصول عسل به عنوان سوغات لرستان برای تشکیل خوشه صنعتی مورد توجه قرار گرفته است.

معاون مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در سفر به استان لرستان از اختصاص بودجه مورد نیاز برای خوشه صنعتی عسل لرستان در بودجه سال ۹۲ خبر داد و گفت: در جلسات تشکیل شده ردیف اعتباری خوشه عسل برای لرستان لحاظ شده است.

ایرج موفق بیان داشت: به طور حتم راه اندازی خوشه صنعتی عسل گامی موثر در راستای توسعه صادرات استان لرستان به شمار می آید.

معاون مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تا کنون ۱۹۷ خوشه صنعتی در کشور شناسایی شده است، تصریح کرد: حدود ۷۰ خوشه در مرحله پیاده سازی و مطالعات امکان سنجی قرار دارند.

موفق افزود: در این راستا در استان لرستان نیز ۱۰ خوشه شناسایی شده که روند ایجاد آنها وضعیت مطلوبی دارد.