مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send
زنبور.نت > اخبار > استان‌ها > ترغیب کشاورزان در سایه اصلاح‌نژاد زنبور عسل

ترغیب کشاورزان در سایه اصلاح‌نژاد زنبور عسل

رئیس مرکز جهاد کشاورزی بخش ارم دشتستان بوشهر گفت: هم اینک منطقه خیرک و شکرک دشتستان به سبب برخورداری از شرایط آب و هوایی مناسب، وجود گرده‌ها و شهد گل‌ها، درختان کنار و رطوبت مناسب، بهترین منطقه برای تولید ملکه در جنوب کشور و استان بوشهر است.

غزنویان اضافه کرد: ترویج صنعت زنبور داری و اجرای طرح تحقیقاتی اصلاح‌نژاد زنبور در این منطقه تاثیر بسزایی در ترغیب کشاورزان و اشتغالزایی این بخش داشته است.

وی ادامه داد: ترویج و توسعه این صنعت در این بخش علاوه بر سودآوری بالا برای تولید کنندگان‌، تحولی عظیم در صنعت زنبورداری استان بوشهر در سطح ملی و بین اللملی در پی دارد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: ایستگاه تحقیقاتی خیرک و شکرک دشتستان با هدف اصلاح‌نژاد ملکه زنبور نژاد ایرانی که در هر دوره ۱۰ هزار ملکه زنبور عسل تولید می‌کند.

قطبی با بیان اینکه بخشی از تولیدات ملکه این منطقه برای استفاده زنبورداران به دیگر نقاط استان بوشهر و کشور منتقل می‌شود  تصریح کرد:  بخشی از ملکه‌های تولیدی مرکز خیرک و شکرک برای ادامه کارهای تحقیقاتی و پژوهشی نگهداری و مورد ارزیابی و آزمایش برای بالا بردن کیفیت در سال‌های آتی قرار می‌گیرد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر ارزش هر ملکه زنبور عسل اصلاح‌نژاد ایرانی در این مرکز را ۵۰۰ هزار ریال عنوان کرد و خاطر نشان کرد: در هر دوره در مرکز تحقیقات این منطقه به ارزش ۵ میلیارد ریال ملکه زنبور عسل نژاد ایرانی تولید می‌شود.

وی با بیان اینکه ایستگاه تحقیقاتی خیرک و شکرک با هدف اصلاح‌نژاد ملکه زنبور نژاد ایرانی و ترویح و تکثیر آنها میان زنبورداران راه‌اندازی شده افزود: از اهداف مهم و قابل توجه اجرای طرح ملی اصلاح‌نژاد زنبور عسل و تولید ملکه دراین مرکز بالا بردن کیفیت زنبور عسل و تولید ملکه در سطح کشور و مناطق جنوبی است.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر منطقه خیرک و شکرک را  تنها نقطه تولید ملکه زنبور عسل دانست و گفت: تولید لاین اصلی زنبور عسل و اصلاح‌نژاد ملکه زنبور عسل در منطقه خیرک و شکرک قرار دارد و این طرح از طرح‌های شاخص تحقیقاتی و ملی در جنوب کشور و استان بوشهر است.

فخری بیان کرد: با اجرای طرح اصلاح‌نژاد زنبورعسل و تولید ملکه، نژادهایی که تولید می‌شوند دارای شرایطی خوب برای تولید بیشتر و بهره‌وری بهتر درصنعت زنبورداری درسطح کشور و استان بوشهر هستند.

وی افزود: این طرح با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر و موسسه تحقیقات دامی در استان بوشهر دردست اجراست.

فخری بیان کرد: از اهداف مهم اجرای این طرح ملی تولید خط اصلی ملکه برای زنبورداران استان و کشور است.