مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send
زنبور.نت > اخبار > استان‌ها > تولید ۳۰۰ فروند ملکه زنبور عسل در هرمزگان

تولید ۳۰۰ فروند ملکه زنبور عسل در هرمزگان

تا پایان اردیبهشت امسال ۳۰۰ فروند ملکه زنبور عسل اصلاح شده در هرمزگان تولید می‌شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: این ملکه ها با هدف افزایش تولید عسل و بهبود کیفیت تولید،با همکاری بخش خصوصی درشهرستان رودان تولید و بین زنبورداران توزیع می‌شود.

وی افزود: هزینه تولید ملکه‌های زنبور عسل ۳۰۰ میلیون ریال است. هرسال ایستگاه پرورش ملکه جهاد کشاورزی خراسان رضوی دریکی از نقاط هرمزگان مستقر می‌شود و عملیات پیوند‌زنی، پرورش و جفتگیری ملکه را در این استان انجام می‌دهد.

وی گفت: تولید این تعداد ملکه زنبور عسل در شرایط ایزوله و با استفاده از تغذیه گل و گیاهان مرتعی و در مواقع اضطراری به صورت دستی صورت می‌گیرد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: این ملکه ها با هدف افزایش تولید عسل وبهبود کیفیت تولید،با همکاری بخش خصوصی درشهرستان رودان تولید وبین زنبورداران توزیع می‌شود.

طغرلی افزود: هزینه تولید ملکه های زنبور عسل ۳۰۰ میلیون ریال است. هرسال ایستگاه پرورش ملکه جهاد کشاورزی خراسان رضوی در یکی از نقاط هرمزگان مستقر می‌شود و عملیات پیوند‌زنی، پرورش و جفتگیری ملکه را در این استان انجام می‌دهد.

وی گفت : تولید این تعداد ملکه زنبور عسل در شرایط ایزوله و با استفاده از تغذیه گل و گیاهان مرتعی و در مواقع اضطراری به صورت دستی صورت می‌گیرد.