مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send
زنبور.نت > اخبار > استان‌ها > تکمیل شدن شیرینی عسل خوانساز با برند

تکمیل شدن شیرینی عسل خوانساز با برند

خوانسار قطب پرورش زنبور عسل در کشور به منظور حضور در بازارهای جهانی نیازمند برند یا همان کد شناسایی کالا است.

مشایخی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوانسار با بیان اینکه شهرستان خوانسار به دلیل شرایط اقلیمی متفاوت دارای پوشش گیاهی متنوع است گفت:‌ همین امر موجب شده تا این شهرستان به عنوان قطب پرورش زنبور عسل در کشور شناخته شود.

وی گفت: پتانسیل محیطی باید در شهرستان خوانسار موجب تقویت بخش اقتصادی و اشتغال جوانان شود و برندسازی عسل می‌تواند قدرت حضور را در بازارهای جهانی افزایش دهد.

مشایخی با بیان اینکه اکثر مردم خوانسار از راه پرورش زنبورعسل و تولید عسل کسب درآمد می‌کنند گفت: برندسازی برای عسل خوانسار نه تنها قابلیت و قدرت حضور در بازارهای جهانی را افزایش می‌‌دهد بلکه موجب ایجاد اشتغال پایدار و کاهش بیکاری در این شهرستان می‌شود.

وی ادامه داد: عسل در خوانسار به سه صورت صنعتی، نیمه صنعتی و سنتی تولید می‌شود که کیفیت این سه نوع عسل با هم متفاوت است اما بهتر است برندسازی از عسل صنعتی شروع شود.