مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send
زنبور.نت > اخبار > استان‌ها > خسارت یک میلیاردی به بخش زنبور عسل اصفهان

خسارت یک میلیاردی به بخش زنبور عسل اصفهان

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: در سال گذشته با افزایش گرد و غبار‌ها در استان اصفهان یک میلیارد تومان خسارت به بخش زنبور عسل وارد شده است.

شیشه‌فروش با اشاره به اینکه با شدت گرد و غبار‌ها به بخش‌های مختلفی خسارت وارد می‌شود، اظهار کرد: بخش کشاورزی، باغات، بخش‌های صنعتی، مرغداری و زنبور عسل نیز مشمول خسارت‌های ناشی از گرد و غبار‌ها می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه در بخش باغبانی گرد و غبار‌ها سبب کاهش تولید و افت کیفیت محصولات می‌شوند، اضافه کرد: افزایش گرد و غبار‌ها در بخش زارعی نیز مانع از جذب خورشید در گیاهان می‌شود و در بخش زنبور عسل نیز گرد و غبار‌ها بر روی حس بویایی زنبور‌ها تأثیر می‌گذارد.

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اینکه مدیریت استان همواره به دنبال کاهش خسارات ناشی از افزایش گرد و غبار‌ها است، تصریح کرد: در سال گذشته با افزایش گرد و غبار‌ها در استان اصفهان یک میلیارد تومان خسارت به بخش زنبور عسل وارد شده است.

وی با اشاره به اینکه ادامه داد: در سال جاری دستورالعمل اجرایی مدیریت گرد و غبار برای کاهش خسارات ناشی از گرد و غبار‌ها در بخش‌های آمادگی و مقابله در استان تدوین شده است.

شیشه‌فروش با اشاره به اینکه جلسات مختلفی در راستای کنترل وضعیت گرد و غبار‌ها و اثرات ناشی از آن در استان برگزار شده است، تاکید کرد: پیش‌بینی‌های هواشناسی استان نیز حاکی از این است که استان تا پایان فصل تابستان با چند مورد گرد و غبار مواجه می‌شود که این گرد و غبار‌ها به شرایط بحرانی نمی‌رسد.