مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send
زنبور.نت > اخبار > استان‌ها > طرح اصلاح نژاد ملکه زنبور عسل در سیستم بسته

طرح اصلاح نژاد ملکه زنبور عسل در سیستم بسته

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: طرح اصلاح نژاد ملکه زنبور عسل در سیستم بسته در جنوب استان کرمان در حال انجام است.

مشایخی اظهار داشت: طرح اصلاح نژاد ملکه زنبور عسل در سیستم بسته با همکاری گروه زنبور عسل کشور در جیرفت از سال ۸۸ آغاز شده و تا پایان سال ۹۵ تولید ملکه زنبور عسل اصلاح شده پایان می‌یابد.

وی افزود: این طرح در حال حاضر و در مرحله اول ۱۵۰ کلنی انتخابی از بیش از ۱۷ هزار کلنی زنبور عسل جنوب کرمان در حال انجام امور اصلاح نژاد است که مطالعات اصلاح نژاد از جمله شهدآوری، مقاوم بودن به آفات و زمستان گذرانی ملکه زنبور عسل

انجام می‌شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: پیش‌بینی می‌شود در پایان ملکه‌های نسل اف‌پنج در منطقه تولید و در کشور توزیع شود.

وی عنوان کرد: این طرح در حال حاضر تنها در جنوب استان کرمان در ایستگاه پرورش ملکه زنبور عسل در جیرفت صورت می‌گیرد که نسل اف‌یک تولید و مقدمات کار برای تولید اف‌دو با آغاز فصل فعالیت زنبور عسل در ابتدای بهار ۹۲ انجام می‌شود.