مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send
زنبور.نت > اخبار > استان‌ها > عسل زنجان یکی از سالم‌ترین عسل‌های تولید شده کشور

عسل زنجان یکی از سالم‌ترین عسل‌های تولید شده کشور

استان زنجان یکی از سالم‌ترین و طبیعی‌ترین عسل‌های تولید شده در کشور را دارد. عضو اتحادیه زنبورداران کشور با اشاره به کیفیت عسل‌های تولیدی در استان زنجان، گفت:عسل تولیدی در این استان، ترکیبی از گل‌های مختلف است و منحصر به نوع خاصی از گیاهان نمی‌باشد. بخشندگان مقدم به وجود اقلیم چهار فصل در استان زنجان اشاره و افزود:اقلیم جغرافیایی زنجان از امکان بسیار مناسبی برای توسعه زنبورداری برخوردار است و در صورت توجه به این بخش زمینه توسعه آن وجود دارد. وی با اشاره به عسل‌های غیر طبیعی تولید شده در برخی مناطق کشور، خاطر نشان کرد:باید بخش عمده عسل طبیعی از گرده گل‌ها تشکیل شود و نقش تغذیه مصنوعی در آن به حداقل برسد. عضواتحادیه زنبورداران کشور، به عوامل محدودکننده بخش زنبورداری در استان زنجان اشاره کرد و یادآور شد: نبود امکانات بازاریابی، فروش و صادرات عسل این استان به سایر استان‌ها و سایر کشورها و عدم وجود فرهنگ مصرف این ماده ارزشمند در کشور، از عوامل محدود کننده تولید عسل می‌باشد.   مقدم، به فواید استفاده از عسل اشاره کرد و افزود:در جوامعی که فرهنگ مصرف عسل شایع است، نرخ رشد بیماری‌ها کمتر می‌باشد.