مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send
زنبور.نت > اخبار > استان‌ها > فرهنگسازی نامناسب عاملی برای فقدان عسل در سبد غذایی ایرانیان

فرهنگسازی نامناسب عاملی برای فقدان عسل در سبد غذایی ایرانیان

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: عسل جایگاه خود را در سبدغذایی مردم پیدا نکرده و این به دلیل فرهنگ‌سازی نامناسب و تبلیغ غلط نسبت به تولید عسل است.

عبداللهی افزود: فعالیت بیشتر در حوزه تبلیغات عسل و چگونگی تولید عسل سالم در ایجاد جایگاهی مناسب در سبد غذایی مردم و رغبت تولیدکنندگان را برای تولید بیشتر موثر خواهد بود.

وی تشریح کرد: میزان سواد کم زنبورداران را شاید بتوان مهم ترین مشکل زنبورداری در استان و کشور دانست.

عبداللهی با اشاره ای به سطح سواد زنبورداران استان ادامه داد: ۸۰ درصد از زنبورداران استان بی‌سواد و کم سواد بوده و فقط ۱۱ درصد دارای مدرک تحصیلی دیپلم و فقط ۷ درصد تحصیلات عالی دارند.

وی ضمن عنوان نمودن تاثیر سواد در برنامه‌های پیش‌بینی شده کارشناسان یادآور شد: تعداد زیادی از برنامه‌های پیش‌بینی شده از سوی کارشناسان پرورش زنبورعسل به دلیل اطلاعات و تحصیلات کم از سوی پرورش‌دهندگان با مشکل رو به رو می‌شود.

عبداللهی تاکید کرد: پرورش زنبورعسل بستگی زیادی به مساعد بودن شرایط آب و هوایی دارد و در این صورت بسیاری از مشکلات زنبورداران حل می‌شود.