مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send
زنبور.نت > اخبار > استان‌ها > فعالیت ۱۳۰ خانوار دامغانی در کار پرورش زنبور عسل

فعالیت ۱۳۰ خانوار دامغانی در کار پرورش زنبور عسل

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان از فعالیت ۱۳۰ خانوار در این شهرستان در کار پرورش زنبور عسل خبر داد.

علیان نژاد ضمن اشاره به فعالیت ۱۳۰ خانوار دامغانی در کار پرورش زنبور عسل اظهار داشت: میانگین برداشت از هر کلنی زنبور عسل در شهرستان دامغان ۹ کیلوگرم است.

وی افزود: سال گذشته در سطح شهرستان دامغان از هشت هزار کلنی زنبور عسل ۷۲ تن عسل برداشت شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان اضافه کرد: مهمترین مناطق پرورش زنبور عسل در این شهرستان شامل مهماندوست، طزره، دروار، دیباج و برم است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان به بحث کیفیت عسل تولیدی از سوی پرورش دهندگان زنبور عسل شهرستان دامغان اشاره داشت و افزود: کیفیت عسل‌های تولیدی از سوی پرورش‌دهندگان زنبور عسل در این شهرستان از کیفیت بسیار بالایی برخوردار بوده بطوریکه تولید عسل طی سال گذشته در این شهرستان ۱۰ میلیارد ریال درآمد داشته است.

علیان نژاد گفت: بر اثر شیوع بیماری ناشناخته و سرمای شدید در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به کلنی‌های زنبور عسل در سطح شهرستان دامغان خسارت وارد شد.

وی در خاتمه ارائه پرداخت تسهیلات و مشاوره به زنبورداران را از مهمترین اقدامات و خدمات ارائه شده از سوی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دامغان ذکر کرد.