مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send
زنبور.نت > اخبار > استان‌ها > مهاجرت سالیانه ۶۰هزار کلنی به استان فارس

مهاجرت سالیانه ۶۰هزار کلنی به استان فارس

سالیانه ۵۰ تا ۶۰ هزار کلنی زنبور عسل از سایر استان ها به فارس مهاجرت می‌کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: با توجه به اقلیم مناسب و تنوع آب و هوایی فارس سالیانه ۵۰ تا ۶۰ هزار کلنی از سایر استان‌ها برای بهره‌مندی از شرایط آب و هوایی در زمستان و تولید عسل کنار به این استان مهاجرت می‌کنند.

خرد افزود: برخورداری استان فارس از تنوع آب و هوایی و وجود باغات دیم و منابع طبیعی، آموزش و راهنمایی‌های کارشناسی نقش مهمی در افزایش تعداد کلنی‌های زنبور عسل و در نتیجه تولید عسل بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس مصرف سرانه عسل در کشور را معادل نیم کیلو اعلام کرد و افزود: امکان افزایش این رقم تا دو کیلو که منطبق با استاندارد کشورهای توسعه یافته است نیز وجود دارد.