مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send
زنبور.نت > اخبار > استان‌ها > آشنایی زنبورداران طارم سفلی با پرورش رنبورعسل

آشنایی زنبورداران طارم سفلی با پرورش رنبورعسل

زنبورداران طارم سفلی با شرکت در دوره فنی و حرفه ای با روشهای جدید پرورش زنبور عسل آشنا شدند.

با تشکیل دوره فنی و حرفه ای زنبورداری در بخش طارم سفلی قزوین به مدت پنج روز، زنبورداران این بخش با مهارتهای فنی زنبورداری آشنا شدند.

ناهید هاشمی رئیس اداره ترویج جهاد کشاورزی شهرستان قزوین در خصوص اهداف این دوره آموزشی گفت: به منظورارتقاء سطح علمی وعملی زنبورداران بخش طارم سفلی دوره آموزشی فنی وحرفه ای زنبورداری عمومی در مرکز جهاد کشاورزی طارم سفلی برگزار شد.

وی افزود: دراین دوره آموزشی ۳۳ نفر از زنبورداران بخش طارم سفلی به مدت پنج روز با اصول و روش های صحیح پرورش زنبورعسل، مبارزه با بیماریهای زنبورعسل به صورت تئوری وعملی آشنا شدند.

هاشمی تصریح کرد: پس از پایان دوره به فراگیران این دوره گواهینامه فنی و حرفه ای اعطاء می شود.