امروز: ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
مهمترین عناوین
زنبور.نت > فرآورده‌ها > موم > موم زنبور عسل چیست؟

موم زنبور عسل چیست؟

موم زنبورعسل،ماده اولیه ساختمان سازی در کندو است. موم زنبورعسل توسط سه جفت ازچهار جفت غدد موم ساز، که در زیر شکم زنبورهای کارگر قرار دارند، ترشح می شود. ترشح موم توسط زنبورهای کارگر، موقعی که به سن حدود ۲ هفتگی میرسند به حداکثر می رسد.


ترشح موم در ساعات گرم روز، موقعی که درجه حرارت ۳۳ تا ۳۶ درجه سانتی گراد است انجام می شود. برای ترشح موم زنبورهای کارگر مقدار زیادی عسل و یا شهد تغذیه می کنند و طی یک سری واکنش های شیمیایی قند را به موم تبدیل می کنند.

به طور متوسط برای تولید یک کیلوگرم موم ۸/۴ کیلوگرم مواد قندی مصرف می شود. موم خالص هنگام ترشح به رنگ سفید و گاهی به رنگ زرد می باشد.

موم زنبورعسل در ابتدای ترشح حالت مایع دارد ولی در مجاورت هوا منجمد می شود و به صورت پولک ها و فلس های کوچک به قطر حدود یک میلیمتر و ضخامت ۰/۰۶ میلیمتر می رسد.

زنبورعسل پولک ها را توسط پاها و سپس آرواره ها برداشته و فرم داده و به وسیله آن شان سازی می کند.