مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send
زنبور.نت > فرآورده‌ها > عسل > شناسایی کیفیت عسل

شناسایی کیفیت عسل

متأسفانه در تمام دنیا همیشه عده ای سودجو به تولید مواد غذایی تقلبی می پردازند. این افراد برای تولید عسل تقلبی از موادی چون سیب زمینی، ضایعات شکلات کارخانجات شکلات سازی و مواد دیگر استفاده می کنند.

گاهی مهارت افراد متقلب در کارشان آنقدر زیاد است که تشخیص نوع واقعی و غیر واقعی عسل را غیر ممکن می سازد.

طعم خوش عسل می تواند بهترین وسیله برای تشخیص کیفیت این ماده باشد. زیرا می دانیم عسلِ تقلبی رایحه دلپذیر عسل طبیعی را ندارد.

گاهی عسل در داخل شیشه شکرک می زند. اغلب خانواده ها این را دلیل بر تقلبی بودن عسل می دانند. در حالی که وجود دیاستازها و مواد قندی موجود در عسل طبیعی موجب تشکیل رسوب می گردد. هر قدر مقدار گلوکز در عسل بیشتر باشد امکان تبلور و ایجاد رسوب بیشتر خواهد بود. بنابراین اگر عسل شکرک زده را خریداری کردید جای نگرانی نیست زیرا این نوع عسل کاملاً طبیعی است. در حالی که عسلهای غیر طبیعی که فاقد دیاستاز هستند ظاهری صاف و درخشنده داشته و هیچ وقت شکرک نمی زنند.

با همه اینها گاهی نوع تقلبی عسل آنقدر با مهارت تهیه می گردد که تفکیک آن از نوع طبیعی غیر ممکن است. طبق یک روش سنتی عده ای کش آمدن عسل را نشان دهنده طبیعی بودن آن می دانند، اما همان گونه که گفته شد روش چشیدن عسل مطمئن تر خواهد بود. به طور کلی آنچه عوام با روشهای سنتی و بر اساس تجربیات خود سعی در تشخیص کیفیت عسل دارند علمی نیست. فقط آزمایشگاه می تواند ما را از وجود دیاستازهای موجود در این ماده غذایی که نشان از طبیعی بودن آن دارد آگاه سازد.