پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران | نگهداری و محافظت از ژله رویال
امروز: ۱۳۹۹/۰۷/۱۰
مهمترین عناوین
زنبور.نت > فرآورده‌ها > ژله رویال > نگهداری و محافظت از ژله رویال

نگهداری و محافظت از ژله رویال

ژله رویال در هوای باز و آفتابی بسیاری از مواد اصلی خود را از دست می دهد. در داخل یخچال معمولی در دمای ۴ تا ۵ درجه سانتی گراد بالای صفر مدت زیادی می توان ژله را نگهداری نمود، ضمن اینکه ژله مواد اصلی خود را حفظ کند.


به طور کلی شرایطی را که باید جهت نگهداری ژله رویال در نظر گرفت عبارتند از:

  •       ژله رویال باید در داخل شیشه های ضخیم رنگی نگهداری شود.
  •      در مقابل هوا و نور قرار نگیرد.
  •      محیط نگهداری ژله رویال مرطوب نباشد.

ژله رویال را در شرایط آزمایشگاهی تا مدت ۱۸ ماه بدوه اینکه تغییری در ترکیبات و کیفیت آن به وجود آید نگهداری نموده اند و ژله نگهداری شده را در پرورش ملکه نیز به کار بردند و ملکه های حاصله وضع نرمالی داشتند.

نگهداری ژله رویال در بعضی از کشورها بع این طریق می باشد:

ژله رویال در آزمایشگاه های مخصوص خیلی به آسانی بخار می شود و به این صورت آب خود را از دست می دهد (تحت فشار و حرارت ۵۰ درجه سانتی گراد) محصول به دست آمده ماده ای است که می توان مدت زیادی آن را بدون آنکه تغییری در خواص و ترکیبات آن به وجود آمده باشد نگهداری نمود.

می توان ژله رویال در همان حالت تازگی با عسل مخلوط نمود ( یک گرم ژله رویال+ ۱۰۰ گرم عسل) و در شیشه های مخصوص نگهداری نمود. مقدار ژله بدست آمده از یک حجره به یک گرم نمی رسد و حداکثر ژله رویال بدست آمده از یک حجره حدود ۸۰۰ میلی گرم و یانگین در حدود ۱۵۰-۲۰۰ میلی گرم می باشد.

در صورتی که لازم باشد ژله رویال را برای مدت طولانی نگهداری نمود باید آن ار در سردخانه یا فریزر (زیر صفر درجه سانتی گراد) نگهداری کرد.