پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران | زهر زنبور عسل چیست؟
امروز: ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
مهمترین عناوین
زنبور.نت > فرآورده‌ها > زهر > زهر زنبور عسل چیست؟

زهر زنبور عسل چیست؟

زهر زنبورعسل توسط غده تولید‌کننده زهر زنبوران کارگر ساخته می‌شود و در داخل کیسه‌ای به نام کیسه زهر ذخیره می‌شود و د‌ر هنگام نیش زدن زنبور، از طریق مجرای داخل نیش به داخل بدن حیوان نیش خورده وارد می‌گردد.

در لارو و شفیره زهر تولید نمی‌شود ولی در زنبورهائی که تازه متولد می‌شوند مقداری زهر وجود دارد.

 با این حال به علت نرم بودن نیش قادر به نیش زدن نیستند. از روز بعد از تولد مقدار زهر شروع به افزایش پیدا می‌کند و هنگامی که زنبورها به سن ۱۰ تا ۱۲ روزگی می‌رسند مقدار زهر آنها زیاد می‌شود و هنگامی که به سن ۱۶ تا ۱۹ روزگی می‌رسند کیسه زهر آنها کاملا پر می‌شود و در حقیقت به عنوان زنبور نگهبان ایفای نقش می‌کنند و در زنبورهای تابستانه کیسه زهر موقعی که در سن ۱۶ الی ۲۰ روزگی هستند کاملا پر می‌شود.

ولی در زنبورهای پائیزه خیلی زودتر (حتی زنبورهای زمستانه) یعنی هنگامی که در سن ۵-۴ روزگی هستند کیسه ذخیره زهر آنها پر می‌شود به همین علت تولید زهر زنبورهای زمستانه زودتر خاتمه پیدا می‌کند.

مقدار زهر تولید شده هر زنبور کارگر حدود ۰/۵۰ تا ۰/۳ میکرولیتر تا میلی مترمکعب است که بستگی به سن زنبور، مقدار گرده موجود در کلنی، نژاد و زمان سال دارد. بیشترین مقدار زهر توسط زنبورهای تابستانه تولید و ذخیره می‌گردد. در صورتی که گرده گل از جیره غذایی زنبور حذف شود، تولید زهر نیز متوقف خواهد شد.