امروز: ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
مهمترین عناوین
زنبور.نت > فرآورده‌ها > موم > تولید موم توسط زنبور عسل

تولید موم توسط زنبور عسل

موم زنبورعسل تنها از مواد قندی ساخته میشود. عسل بعد از اینکه توسط زنبورعسل خورده شد پس از تغییراتی در شکم زنبور، تبدیل به موم گردیده و از غدد مخصوص ترشح می شود.

در زیر حلقه های کیتینی شکم زنبور از حلقه سوم تا ششم، غدد شیری رنگی وجود دارد. در سطح این غده ها منافذ فوق العاده ریزی وجود دارند که از بین آنها موم به صورت مایع ترشح می شود. این موم بعد از تماس با هوا سخت شده و به صورت صفحات سفید رنگ ریزی در می آید.

زنبورعسل به کمک قسمت فرورفتگی انتهائی ساق و کف پای عقبی (انبر) صفحه مومی را از محل ترشح جدا نموده و به دست ها داده و به وسیله آن به سمت دهان و آرواره ها انتقال می دهد.

سپس به وسیله آرواره ها آن را جویده و قسمتی از حجرات شش ضلعی را می سازد. غدد موم ساز در سنین ۱۳ تا ۱۸ روزگی زندگی زنبور فعال بوده و موم ترشح می کنند. اما در مواقع احتیاج مثلا هنگام مهاجرت در سنین بالاتر نیز غدد ترشح موم زنبوران فعال می شوند.