مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send
زنبور.نت > پرورش ملکه > تولید تجاری ملکه

تولید تجاری ملکه

ایجاد و تولید لاین ملکه‌

لاین زنبور عسل

لاین به گروهی از ملکه‌های‌ یک نژاد گفته می‌شود که دارای روابط خویشاوندی دور باشند. در نتیجه جمعیت کلنی‌های یک زنبورستان که روابط خویشاوندی و ...

ادامه مطلب»