پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران | شپش
امروز: ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
مهمترین عناوین

شپش

تعداد زیادی از حشرات به کلنی های زنبورعسل خسارت می زنند، ولی بعضی از آنها به طور اختصاصی به ملکه زنبورعسل حمله می کنند و یا درجریان پرورش ملکه خسارت جدی به کلنی ها وارد می کنند.

این حشره که از راسته دوبالان است اشتباها شپش زنبورعسل نامیده می شود که به دلیل سازش با شرایط محیطی خاص، شبیه شپش ها شده است. گونه های متفاوتی از این آفت از نقاط مختلف دنیا گزارش شده اند.

نظر به اینکه در خیلی مواقع این آفت روی بدن ملکه دیده می شود، از این رو اهمیت خاص دارد و آفت ملکه شناخته شده است. وجود آنها از میزان تخم ریزی ملکه می کاهد. به همین دلیل زنبورداران از وجود این آفت نگران می شوند. گاهی تعدادی از این حشرات روی بدن ملکه دیده می شوند.

از سال ۱۷۴۰ این حشره را به عنوان آفت زنبورعسل گزارش کرده اند، ولی در حا حاضر خسارت آن در حدی نیست که آفت درجه یک کلنی های زنبورعسل به شمار آید.

این حشره از نظر شکل ظاهری شبیه یه کنه واروا است، ولی اندازه آن کوچکتر است.مهم ترین وجه تمایز آنها در تعداد پاهاست که شپش زنبورعسل دارای ۶ پا و کنه واروا درای ۸ پا می باشد.

حشره کامل بدون بال به رنگ قهوه ای متمایل به قرمز به طول ۱/۵ و عرض ۰/۷۵ میلیمتر است.

چشم های مرکب حشره تحلیل رفته و چشم ساده نیز ندارد. حلقه های سینه کوتاه و فشرده شده است در آخرین بندپا دارای قطعه سخت شانه مانندی است که پانزده تا شانزده دندانه دادرد که در واقع ناخن تغییر شکل یافته است. حشره با همین ناخن تغییر شکل یافته به زنبورمی چسبد.

حشره بالغ این گونه با کمک ناخن ها در پشت قفس سینه ملکه و در میان موهای بدن زنبورعسل می چسبد و از شهد و گرده ای که کارگران به ملکه می دهند و نیز از ترشحات میزبان تغذیه می کند.

بعضی از محققان دوره زندگی گونه ای از این حشرات به نام کوئیکا را ۱۶ تا ۲۳ روز ذکر کرده اند. تخم این حشرات در زیر سرپوش سلول های مومی شان یا دیواره سلول ها گذاشته می شود.

سپس لارو تونلی ایجاد می کند و از موم و گرده تغذیه می کند و در همان تونل تبدیل به شفیره می شود و حشره کامل از شفیره خارج می شود.

گاهی تعدادی از آنها روی بدن ملکه دیده می شوند که روی سینه نزدیک قطعات دهانی مستقر می شوند و در موقع تغذیه ملکه توسط کارگران از محل باز شدن غدد بزاقی و پایه زبان از مواد غذایی مثل عسل و ترشحات غدد بزاقی تغذیه می کنند.

منبع

منبع

  • پرورش ملکه زنبور عسل (طهماسبی، غلامحسین)