پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران | پیدا کردن ملکه
امروز: ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
مهمترین عناوین

پیدا کردن ملکه

بهترین روش برای پیدا کردن ملکه در کندوچه‌های جفت‌گیری باز کردن کندوچه‌ها و بیرون آوردن قاب‌ها به آرامی است که معمولاً روی قاب‌های میانی حاوی تخم و لارو قرار دارد.

ولی اگر با استفاده از دو بخواهیم زنبورها را آرام و ملکه را پیدا کنیم، این دود باعث آشفتگی زنبورها می‌شود و آن‌ها سریعاً روی قاب‌ها برای ذخیره عسل، سرشان را داخل سلول‌ها می‌کنند و ملکه نیز از قاب حاوی تخم و لارو دور می‌شود و بی هدف روی قاب‌ها حرکت می‌کند و یافتن آن مشکل می‌شود.

بنابراین برای یافتن ملکه بهترین روش این است که بدون دود رساندن و به آرامی ملکه را از قاب‌های وسطی حاوی تخم و لارو پیدا کنیم.

منبع

منبع

  • پرورش ملکه زنبور عسل (طهماسبی، غلامحسین)