مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send
امروز: ۱۳۹۷/۰۲/۰۲
مهمترین عناوین
زنبور.نت > بایگانی برچسب‌ها: بای وارول

بایگانی برچسب‌ها: بای وارول

بای وارول و درمان کنه

نوار بای وارول

فلومترین روی دستگاه عصبی انگل اثر می‌کند. (نوروتوکسیک)، این سم با تأثیر روی اکسون در سیستم اعصاب محیطی و مرکزی موجب بازماندن کانال‌های سدیمی می‌شود.

ادامه مطلب»