مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send
زنبور.نت > بایگانی برچسب‌ها: کارگر

بایگانی برچسب‌ها: کارگر

جمعیت کافی کلنی‌های زنبور عسل

بازدید از کندوی زنبور عسل

مدیریت کلنی‌های زنبورعسل در یک زنبورستان تولید ملکه، باید به گونه‌ای باشد که در زمان‌های متفاوت فصل پرورش ملکه، کلنی‌ها از جمعیت مناسب زنبورهای کارگر ...

ادامه مطلب»