دستگاه گوارش

دستگاه گوارش زنبور از حفره دهان شروع شده، توسط لوله باریکی به نام مری به عسلدان(چینه دان) در قسمت شکم رفته و پس از آن به معده که به شکل S است و سپس به روده بزرگ و بالاخره به مخرج ختم می شود.


عسلدان در شکم واقع شده و شبیه یک پیاز است و توسط چین و چروک هایی که دارد حجم آن تغییرپذیز است. عسلدان که نوش در آن حمل و نقل می گردد، توسط دریچه مخصوص به معده متصل است.

این دریچه قادر است دانه های گرده و مقدار نوش را جهت تغذیه به معده برساند و از ورود محتویات معده به عسلدان جلوگیری کند. معده زنبور قادر است علاوه بر هضم مقداری از غذا را نیز جذب نماید.

روده زنبور از سه قسمت روده باریک، روده بزرگ و راست روده تشکیل شده است. در نزدیکی محل اصال روده باریک به معده، لوله های مالپیگی که تعداد آنها به ۱۰۰ عدد می رسد به روده باریک متصل می شوند که مواد زائد را از خون به روده منتقل می کنند.

پاسخ دهید