زنبور.نت > دنیای زنبورداری > کالبدشناسی > زنبور عسل و دفع فضولات

زنبور عسل و دفع فضولات

بطور کلی دفع فضولات زنبورهای کارگر و نرها در خارج از کندو انجام می‌گیرد. عمل دفع فضولات در بهار و تابستان و پائیز و بطور کلی در شرایط آب و هوایی مناسب بطور عادی و با فواصل کوتاه انجام می‌گیرد.

معمولا دفع فضولات همراه با سایر اعمال چرای زنبور انجام می‌شود ولی در مواقعی که شرایط آب و هوائی نامناسب و موقعی که زنبور برای مدت طولانی مجبور به عدم چرا می‌شود فضولات آنها در رکتوم آنها باقی‌مانده و بصورت فشرده نگهداری می‌شود.

گاهی در طول زمستان ممکن است چندین روز یا هفته‌ها زنبور نتوانند فضولات خود را دفع کنند. در مواقعی که زنبورها صرفا برای دفع فضولات خود از کندو خارج می‌شوند، اقدام به انجام پروازهای کوتاهی در اطراف کندو کرده و ممکن است حداکثر ده‌ها متر از کندو فاصله بگیرند و در حین انجام  پرواز فضولات خود را دفع کنند.

ولی در مواردی که جهت چرای در مزارع و باغات خارج می‌شوند و تواما فضولات خود را دفع می‌کنند ممکن است صدها متر نیز از کندوی خود دور شوند.

دفع فضولات ملکه در داخل کندو انجام می شود که در اینصورت زنبورهای کارگر تمیز کننده داخل کندو فضولات دفع شده ملکه را خارج می‌نمایند.

جالب توجه است که بمنظور حفظ نظافت داخل سلول‌ها، لاروهای در حال رشد تا آخر مرحله لاروی به هیچ وجه فضولات خود را دفع نمی‌کنند زیرا دریچه‌های محل اتصال لوله های مالپیگی (۴عدد) به روده و همچنین دریچه ارتباطی بین معده و روده لارو در تمام دوران لاروی کاملا بسته هستند.

ولی در مرحله آخر دوره لاروی و موقعی که درب سلول بسته می‌شود این دریچه‌ها باز شده و لارو فضولات خود را دفع می‌کند که بعدا پس از متولد شدن زنبور جوان از سلول،سایر زنبورهای تمیز کنننده  لانه اقدام به خارج کردن فضولات و پوسته‌های لارو می‌کنند.

پاسخ دهید