مغز زنبور عسل

پژوهشگران استرالیایی و ایتالیایی در تحقیقات خود کشف کردند که مغز حشرات به خصوص زنبور عسل نیز همانند مغز مهره‌داران به دو نیمکره راست و چپ تقسیم می‌شود.

محققان مرکز نوروساینس و رفتار حیوانات دانشگاه نیواینگلند در استرالیا و مرکز ذهن، مغز دانشگاه تورنتو در ایتالیا که نتایج یافته‌های خود را در مجله علمی Plos One منتشر کرده‌اند دریافتند که حتی در حشرات نیز همانند مهره‌داران مغز به دو نیمکره راست و چپ تقسیم می‌شود.

کردارشناسان ایتالیایی و استرالیایی گروهی از زنبورهای عسل خانواده Apis mellifera را که از روند «انعکاس انبساط خرطوم» برای مکیدن شهد گلها استفاده می کنند مورد آزمایش قرار دادند.

در این آزمایش زمانی به زنبورها یک قطره آب قند داده شد این بخش زبان مانند منبسط می‌شد. در این مورد این خرطوم تنها همانند آنتنی عمل می‌کرد که به زنبورها در شناسایی غذا کمک می‌کند اما در صورتی که زنبورها با یک تحریک بویایی مثل رایحه لیمو تحریک می‌شدند پس از اندکی و تنها با همین تحریک بویایی و حتی با نبود قطره آب قند با کمک خرطوم خود فرایند عصاره گیری را آغاز می‌کردند.

نتایج این تحقیقات نشان می‌داد که زنبورها می‌توانند رایحه ها را به خاطر بیاورند و به این ترتیب تحریکات مختلف را شناسایی کنند.

به گفته این محققان، یادگیری رایحه ها و به خاطر سپردن آنها به خاطر آنتن‌هایی است که در دو طرف مختلف تخصصی شده اند و به نظر می‌رسد که آنتن راست و ساختارهای عصبی مرتبط با آن نقش مهمی در حافظه کوتاه مدت (حداکثر تا سه ساعت) ایفا می‌کنند درحالی که آنتن چپ در مرحله تحکیم حافظه بلند مدت اهمیت می‌یابد.

پاسخ دهید