زنبور.نت > دنیای زنبورداری > زیست شناسی > اثرات گرد و غبار بر زنبور عسل

اثرات گرد و غبار بر زنبور عسل

گزارشات حاکی از آن است که طوفان های گرد و غبار مناطق مختلف کشور را در می نورد.

به عقیده کارشناسان این طوفان‌ها نتیجه حاصل از تخریب محیط زیست توسط بشر می‌باشد. این طوفان‌ها بر محیط زیست و موجودات آن اثرات فاجعه باری می‌گذارد. زنبور عسل نیز از این اثرات مصون نبوده است. چرا که زنبور عسل به شدت وابسته به عوامل محیطی می‌باشد. زنبور عسل به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر اثرات مخرب گرد و غبار هوا قرار می‌گیرد. که نتیجه آن کاهش تعداد زنبوران کندو و تولیدات آن است.

 

  • اثرات مستقیم

زنبور عسل به دلیل تنفس هوای غبار آلود از نظر تنفسی دچار اشکال شده و طول عمر آن کاهش می یابد.

قدرت دید زنبور عسل به شدت کاهش می‌یابد و در نتیجه برای جستجوی شهد و گرده نمی‌تواند به مسافت‌های دورتر برود، در جهت‌یابی اشتباه می‌کند و نمی‌تواند به کندوی خود مراجعت نماید یا احتمال ورود اشتباهی به کندوهای دیگر افزایش می‌یابد.

گرد و غبار هوا بر پوشش مویی زنبور عسل چسبیده و با گرده مخلوط می‌شود در نتیجه غذای گرده‌ای زنبور عسل کیفیت خود را از دست می‌دهد.

 

  • اثرات غیر مستقیم

گرد وغبار موجود در هوا روزنه تنفسی گیاهان را مسدود کرده و توان زیستی آنها را کاهش می‌دهد.

با بسته شدن روزنه های تنفسی گیاهان و نشستن غبار روی اندام‌های هوایی گیاهان انجام فتوسنتز مشکل می‌گردد بنابراین تولیدات گیاهی کاهش می‌یابد. تولید شهد گیاهان نیز مستقیماً به فتوسنتز ارتباط دارد.

با نشستن گرد و غبار بر روی پرچم گل‌ها این گرد و غبار به صورت گرده به کندو حمل می‌گردد که غذای زنبور عسل کیفیت خود را از دست می‌دهد در نتیجه در پرورش لارو اختلال ایجاد می‌گردد.

مجموعه این اثرات در نهایت باعث می‌گردد:

  • طول عمر و تعداد زنبوران عسل کاهش یابد.
  • پرورش لارو کاهش می‌یابد.
  • میزان تولید محصول کاهش می‌یابد.
  • در موارد حاد تر باعث مرگ کلنی می‌گردد.
  •  پیشنهادات جهت کاهش میزان خسارات
  • حتی الامکان کلنی‌های خود را در مسیر هوای غبار آلود قرار ندهید.
  • در هنگام وقوع گرد و غبار با استفاده از شربت رقیق (شکر ۱: آب ۲) و کیکهای جانشین یا مکمل گرده کلنی‌‌های خود را تغذیه نمایید