زنبور.نت > دنیای زنبورداری > زیست شناسی > اختلاف بین ملکه کارگر زنبور نر

اختلاف بین ملکه کارگر زنبور نر

از نظر جنسی در کندو دو نوع زنبور وجود دارد که شامل نر ها و ماده ها هستند.

 نرها از تخم های بارور نشده و ماده از تخم های بارور شده بوجود می آیند. بنابراین نرها n کروموزومی و ماده ها  ۲n کروموزومی هستند.

زنبوران کارگر و ملکه ۲n کروموزومی بوده و هیچگونه اختلاف ژنتیکی ندارد. این اختلاف در ملکه و کارگر اساسا بستگی به نوع و مقدار تغذیه در دوران لاروی دارد.

نرها از نظر جنسیت و هم از نظر بعضی از اعضا خارجی بدن با زنبوران کارگر و ملکه فرق دارند.

 

پاسخ دهید