زنبور.نت > دنیای زنبورداری > زیست شناسی > ازدیاد زنبور نر پر قدرت

ازدیاد زنبور نر پر قدرت

پس از پایان فصل گل درختان میوه و شروع باز شدن سایر انواع گل های عسل خیز، فقط در کندوهایی که در سال قبل بیش از همه عسل داده بودند یک قاب نوار دار یعنی یک قاب خالی که بالایش یک نوار سه سانتی متری از موم پرچ شده باشد آویزان می کنند.

پاسخ دهید