زنبور.نت > دنیای زنبورداری > زیست شناسی > بی‌رنگ شدن زنبورها در هنگام بیماری

بی‌رنگ شدن زنبورها در هنگام بیماری

پژوهشگران در مطالعات جدید خود دریافته‌اند که زنبورهای عسل پشمالو به هنگام بیماری بی‌رنگ می‌شوند و نمی‌توانند به یاد بیاورند که کدام گل‌ها بیشترین گرده را دارند.

رفتار این زنبورهای کرکدار نشان می‌دهد که آنها نیز مانند انسانها وقتی بیمار می‌شوند، زیرکی و هوشمندی خود را از دست می‌دهند.

دکتر آمون مالون، استاد رشته بیولوژی حیوانات در دانشگاه “لیسستر”و سرپرست این تیم پژوهشی می‌گوید: بیماری می‌تواند روی رفتارهای مختلف زنبورهای عسل از جمله انتخاب جفت و جست وجو کردن غذا تاثیر بگذارد.

در چندین مقاله اخیر نشان داده شده است که در زنبورهای بیمار، توانایی های یادگیری کاهش پیدا می‌کند، اما تفکیک کردن تاثیرات واکنش ایمنی آنها از تاثیرات مستقیم یک انگل، کار دشواری است.

یک جنبه مهم مطالعات این بود که نشان داد، بین سیستم ایمنی و سیستم عصبی در انسان‌ها و حشرات، نقاط تشابه قابل توجهی وجود دارد.

پاسخ دهید