زنبور.نت > دنیای زنبورداری > زیست شناسی > توانایی درک زبان های مختلف در زنبور عسل

توانایی درک زبان های مختلف در زنبور عسل

دانشمندان چینی،اتریشی و آلمانی دریافته اند، زنبورهای عسل می‌توانند زبان خارجی زنبورهای قاره‌های دیگر را از طریق حرکات موزون آنها، بفهمند.

آزمایش‌ها نشان داده است زیرگونه‌های زنبورهای آسیایی می توانند حرکات موزون زنبورهای اروپایی را بفهمند و زمانی که زنبورها در یک کندو دور هم قرار می‌گیرند از روی حرکات موزون یکدیگر می‌توانند منابع غذایی را شناسایی کنند. دکتر سونکون سو از دانشکده علوم جانوری دانشگاه ژجیانگ و مجری این طرح می گویند این گروه تحقیقاتی دریافت زنبور عسل آسیایی ( ‪Apis cerana cerana ‪ (Accمی‌تواند بسرعت تمایز بین حرکات موزون زیرگونه‌های زنبور عسل اروپایی Apis mellifera ligustica هنگامی که اطلاعات را درباره موقعیت منابع غذایی منتقل می‌کنند، تشخیص دهند

حرکات موزون جنبشی زنبور عسل بعنوان تنها شکل شناسایی شده ارتباط نمادین بی مهر گان است اما اینکه مکالمه یا دیالکتی وجود دارد یا خیر هنوز مشخص نشده است. کارل فن فریش جانور شناس اتریشی با تحقیق در مورد زبان حرکات موزون و تشخیص موقعیت زنبورها جایزه نوبل پزشکی را در سال ‪ ۱۹۷۳را از آن خود کرد تحقیقات پیشین نشان داد زنبورهای عسل برای نشان دادن مسافت‌های بین منابع غذا و زیستگاهشان حرکات موزون مختلفی دارند

حرکت مدور ساده معمولا نشان‌دهنده نزدیکی منبع غذا، حرکت موزون داسی شکل نشان‌دهنده مسافت طولانی و حرکت موزون جنبشی حاکی از مسافت‌های بیشتر است.

حرکت موزون پیچیده تر که حرکت موزون جنبشی است جهت و مسافت منبع غذایی را نشان می‌دهد. دانشمندان دریافتند زیرگونه‌های آسیایی در مقایسه با زنبورهای اروپایی اغلب حرکات جنبشی طولانی تر و با زوایای تندتری داشتند. پس از آنکه این زنبورهای با هم قرار داده شدند زنبور آسیایی به سرعت شیوه خاص زنبور اروپایی را فهمید و مکان دقیق غذا را شناسایی کرد.

زنبورهای آسیایی ضمن درک حرکات زنبورهای اروپایی، حرکات موزون خود را ادامه دادند. این مطالعه نشان داد گونه‌های اروپایی نیز توانایی یادگیری دارند اما این توانایی آنها به شدت کمتر از زنبورهای آسیایی است

دانشمندان موفق شدند با قرار دادن زیرگونه‌های مختلفی از زنبورهای عسل در یک کندو ، عوامل موثر اصلی مانند متغیرهای دما، رطوبت و محیط را کنار بگذارند. دکتر سو می‌گوید: در آمیختن زیرگونه‌های مختلف زنبورهای عسل کار بسیار دشواری بود زیرا آنها به دلیل بوهای مختلفی که دارند، مایل نیستند در یک مجتمع یا کلنی در کنار یکدیگر قرار گیرند و به سرعت یکدیگر را می‌کشند.

 دانشمندان می‌گویند زنبورهای عسل ‪ ۱۰۰میلیون سال تکامل و توسعه اجتماعی در کلنی‌های کوچک را پشت سر گذاشته‌اند و به همین دلیل رفتار آنها مرجع ارزشمندی برای جامعه بشری است.

منبع

منبع

  •  http://aent.persianblog

پاسخ دهید