زنبور.نت > دنیای زنبورداری > زیست شناسی > توانایی زنبوران عسل در پیش بینی هوا

توانایی زنبوران عسل در پیش بینی هوا

زنبورهای عسل کارگر در روزهایی که ممکن است فردایش باران ببارد، سرشان شلوغ‌تر است دیگر روزها است.براساس گزارش نیو‌ساینتیست، محققان دانشگاه کشاورزی نانچانگ که برچسب‌های تشخیص سیگنال رادیویی RFID را به بدن ۳۰۰ زنبور عسل کارگر از سه کندوی مختلف نصب کرده‌بودند، به این نتیجه رسیدند که زنبورها به دلیل توانایی پیش‌بینی شرایط هوا، روزهای پیش از روزهای بارانی، بیشتر کار می‌کنند.

محققان از این برچسب‌ها برای نظارت رفتار زنبورها، زمان ترک کندو‌ها، مدت زمانی که در بیرون از کندو به سر می‌برند و زمانی که کار را متوقف کرده و به کندو بازمی‌گردند، استفاده کردند.

محققان با بررسی این رفتارها دریافتند زنبورهای عسل در روزهایی که فردایی بارانی دارند، زمان بیشتری را در خارج از کند و به فعالیت می‌پردازند و عصرها کار خود را دیرتر به پایان می‌رسانند. به نظر می‌آید زنبورها براساس نشانه‌هایی مانند افزایش رطوبت،‌ دما و فشار هوا می‌توانند احتمال بارانی بودن هوا را در روز آینده پیش‌بینی کنند.

این یافته از آن رو شگفت‌انگیز است که زنبورهای عسل نیازی به ذخیره‌کردن غذا برای روزهای بارانی ندارند. به گفته محققان دانشگاه ایلینویز، جستجوهای روزانه زنبورهای عسل در میان گل‌ها براساس نیاز ضروری و فوری نیست زیرا این حشرات گونه‌هایی ذخیره‌‌کننده هستند.

محققان می‌گویند عوامل دیگری از قیبل زمان روییدن شکوفه درختان نیز می‌تواند بر رفتار روزانه زنبورهای عسل تأثیرگذار باشد. درصورتی که درستی این مطالعات به تأیید برسد می‌تواند به مدیریت بهتر تأثیرات تغییرات اقلیمی و فعالیت‌های انسانی بر زنبورها،‌ حیاتی‌ترین حشرات گرده‌افشان در جهان، کمک کند.