زنبور.نت > دنیای زنبورداری > زیست شناسی > جلوگیری از نرزا شدن کارگران زنبور عسل

جلوگیری از نرزا شدن کارگران زنبور عسل

یک زنبوردار ماهر با مدیریت صحیح خود به هیچ وجه اجازه نمی دهد کندوهایش بی ملکه بماند و کارگران نرزا شوند.

اما اگر در زنبورستانی به علت عدم رسیدگی کندویی نرزا پیدا شد یک کندوی خالی را در جای همان کندوی بی ملکه قرار داده و چند قاب شفیره مسن  و تخم و لارو جوان در داخل آن مستقر میکنند و زنبورهای داخل کندو را به محلی دورتر حداقل به فاصله ۲۰۰ متری محل قبلی منتقل کرده و زنبورهای داخل کندو را خالی نموده و آن کندو را کاملا می‌تکانند به طوری که حتی یک زنبور نیز بر روی قابها و داخل کندو باقی نماند.

در این حالت کارگران نرزا به علت سنگین شدن و در داخل کندو ماندن نشانی منطقه را از یاد برده و قادر به برگشتن به کندو نیستند. ولی آن دسته از کارگران که صحرایی بوده و هنوز نرزا نشده اند به کندوی قبلی خود باز می‌گردند و به جمعیت فعال کندو ملحق می‌‌شوند.

کندوی جدید در مدت کمی دارای سلول ملکه شده و یا سلولهای ملکه توسط زنبوردار در آن قرار داده شده و به تدریج صاحب ملکه می‌شوند یا با معرفی یک ملکه بارور در داخل قفس و آزاد کردن آن بعد از ارامش و گذشت چند روز آن کندو صاحب ملکه شده و فعال خواهد گردید.

پاسخ دهید