زنبور.نت > دنیای زنبورداری > زیست شناسی > حضور زنبورهای نر در کندو

حضور زنبورهای نر در کندو

هرگاه در کندویی مقدار لاروهای سر بسته زنبور نر بیش از حد لازم بود و در زنبورستان هم احتیاجی به آنها نداشتید می توانید آنها را سر بزنید یعنی با یک کارد تمیز و تیز سر سلول هایشان را بریده و قاب را دوباره در کندو آویزان کنید.

خود زنبورها لاروها را بیرون کشیده و کندو را پاک و تمیز می کنند.

سلول هایی که لاروهای نر داخل آنها قرار دارند را بدین طریق می توان از سلول هایی که لاروهای کارگر در آن می باشند تشخیص داد که اولا سلول های نر بزرگتر از سلول های کارگران هستند و ثانیا پس از آن که سر سلول ها بسته شد سر سلول های نر به شکل گنبدهای کوچک دیده می شوند ولی سر سلول های کارگر همیشه صاف است.

وجود ۳۰۰ تا ۵۰۰ عدد زنبور نر در هر کندو و در فصل های بهار و اوایل تابستان لازم است زیرا کار گران در این حال با ذوق و شوق بیشتری عسل جمع می کنند.

فقط باید از تولد بی حد و حساب نرها جلوگیری کرد چون نرها مفت خواران غیر فعالی هستند که تقریبا در هیچ یک از کار های تولیدی جمعیت و کندو شرکت و کمک نمی کنند.

در اواخر تابستان و اوایل پاییز کارگران به منظور صرفه جوی در مصرف ذخیره ی عسل زمستانی همه نرها را کشته و پاییز و زمستان را بدون نر به سر می برند.

اگر کندویی در پاییز یا زمستان زنبور نر داشت حتما نقصی در آن جمعیت وجود دارد که باید در چنین مواقعی به بی ملکه بودن آن فکر کنیم.

پاسخ دهید