زنبور.نت > دنیای زنبورداری > زیست شناسی > رقص زنبور عسل و انواع آن

رقص زنبور عسل و انواع آن

چون زنبور عسل حشره‌های اجتماعی است. لازمه تداوم زندگی اجتماعی آن وجود سیستم مکالماتی موثر بین اعضا آن است. این لزوما به آن مفهوم نیست که ارگانیسم دارای قدرت تکلم باشد و یا منحصرا نسبت به محرکی عکس العمل نشان دهد.

اصولا ارتباط یعنی انتقال اطلاعات از یک فرد به فرد دیگر از همان گونه که قدرت دریافت داشته باشد.

سیستم انجام این ارتباطات در حشرات مثل مکالمات انسان بر مبنای استفاده از تحریکات مختلف مثل نور مواد شیمیایی و فیزیکی می‌باشد که این تحریکات بوسیله اعضای مخصوص دریافت می‌شوند.

انجام مکالمات در کلنی زنبورعسل از قرن ۱۸ برای انسان شناخته شد در این قرن آقای Spitzner اعلام کرد که زنبورعسل به کمک رقص خود می‌تواند مقدار عسل و منابع نوش را به سایر افراد کلنی اطلاع دهد. هنگامی که یک زنبور کارگر در جائی به یک منبع مناسب می‌رسد در بازگشت به کندو آن را به طریقی جالبی به سایر افراد اطلاع می‌دهد. این زنبور در نهایت شادمانی بدن خود را می جنباند و در مجاورت دیگر زنبورهای کارگر دایره هایی را از بالا به پایین و از پایین به بالا طی می‌کند.

 بطور کلی محققین سه نوع رقص را در کلنی زنبور عسل مشاهده کرده‌اند:

  • رقص دایره ای Round dance
  • رقص داسیStickle dance
  • رقص ارتعاش شکم Wag Tail dance

 رقص دایره ای Round dance

زنبور با حرکت سریع دایره وار چرخیده و گاهی جهت خود را عوض کرده و در جهت مخالف حرکت می کند. این رقص چندین ثانی ادامه یافته و سپس متوقف می‌شود. این رقص در مواقعی انجام می‌شود که منبع غذا بین ۰ تا ۱۵ متری کندو باشد.

رقص داسی Stickle dance

در صورتیکه منبع غذا بین ۱۵ تا ۱۰۰ متری کندو باشد زنبور اقدام به اجرای این رقص می‌کند.

روش انجام این رقص مشابه رقص دایره‌ای است. با این تفاوت که جهت انجام رقص به صورت نیم دایره یا داسی شکل است. حدود فاصله منبع در این رقص مبادله می‌شود.

رقص ارتعاش شکم Wag Tail dance

در صورتیکه فاصله غذا از کندو بیش از ۱۰۰ متر باشد زنبور اقدام به این رقص می‌کند. در این نوع رقص ابتدا زنبور در جهت یک نیمدایره رقصیده. از روی خط مستقیم دایره بالا رفته و اقدام به حرکت روی نیم دایره طرف دیگر کرده و دوباره روی قطر دایره بالا آمده و در طرف دیگر روی نیم دایره طرف اول حرکت کرده و نهایتا یک۸ هشت انگلیسی را می‌سازد.

در جریان رقص ارتعاش شکم اطلاعات متعددی بین زنبور رقص کننده و سایر زنبورها مبادله می‌گردد از جمله:

  • فاصله تا منبع غذا
  •  جهت منبع غذا

پاسخ دهید