زنبور.نت > دنیای زنبورداری > زیست شناسی > غارت در زنبوران عسل

غارت در زنبوران عسل

غارت کندوها انواع مختلفی دارد. با توجه به بررسی‌های انجام گرفته انواع غارت کندوها عبارتند از

غارت جزئی:

در برخی مواقع غارت با شدت کمتری اتفاق می‌افتد. در چنین مواقعی تعداد کمی زنبور غارتگر وارد کندو شده و در درگیری‌های اولیه اغلب این زنبورها توسط نگهانان کشته می‌شوند.

در این نوع غارت مشکل با کمک زنبوردار یا به طور طبیعی فروکش کرده و زنبورها تحریک زیادی نمی‌شوند و چنانچه عوامل تحریک‌کننده غارت قطع شود مساله غارت نیز کاهش یافته و برطرف می‌‎شود.

این نوع غارت معمولا در مواقع تغذیه کلنی‌ها با محلول قندی و بازدید‌های روزانه برای کنترل اوضاع داخلی آنها پیش می‌آید و تحریک پذیری چندانی نداشته و به سرعت فروکش می‌کند.

غارت کلی یا پیشرفته:

در این مواقع شدت غارت انقدر زیاد است که افراد غارتگر پس از چند بار رفت و امد با افراد خودی هم بو شده و ممانعت چندانی برای مقابله با انها صورت نمی‌گیرد.

گاهی نیز تمامی افراد داخل کندوی غارت شده در درگیری کشته می‌شوند و کل موجودی کلنی به یغما می‌رود.این نوع غارتها اغلب در زمان عسل‌گیری که زنبورها شدیدا تحریک می‌شوند و همچنین در اوایل بهار و پاییز که زنبورها برای جمع اوری مواد قندی بیشتر تلاش می‌کنند و معمولا کندوهای ضیف نیز درزنبورستان یافت می‌شود، اتفاق می‌افتد.

در مواقعی نیز که کلنی به منظور زمستان گذرانی به صورت مجتمع و بر روی هم نگهداری می‌شوند غارت کلی و کامل در کندوهای بی ملکه و ضعیف پیش می‌آید ولی کندوهای قوی هیچگاه غارت نمی‌شوند.

غارت از انبار:

چنانچه بوی عسل و مواد قندی در محوطه زنبورستان منتشر گردد زنبورها به سمت محل انتشار هجوم برده و با تلاش زیاد از منافذ در و پنجره وارد انبار شده و مواد قندی یا عسل را غارت می‌کنند. این عمل ممکن است در محل ذخیره مواد قندی در مناطق دورتر یا در کارخانه قند و یا کارخانه کمپوت‌سازی و تولید آب میوه نیز به وقوع بپیوندند.

گاهی این نوع غارت در مواقع عسل‌گیری و یا استخراج عسل از شانها و مواقع بسته بندی عسل شدت پیدا کرده و این نوع غارت کندوها در زنبورستان هم خواهد شد.

منبع

منبع

  • زنبورعسل و پرورش آن (شهرستانی، نعمت الله)

پاسخ دهید