زنبور.نت > دنیای زنبورداری > زیست شناسی > فعالیت زنبور عسل در خارج کندو

فعالیت زنبور عسل در خارج کندو

پس از گذشت سه هفته از عمر زنبوران عسل کارگر ابتدا پرواز تمرینی شروع شده و سپس پرواز اصلی برای آوردن غذا آغاز می گردد. زنبوران کارگر بر حسب نیاز کندو و مواد مورد احتیاج خود را به کندو می آورند.

عده ای از زنبور ها شهد گل، برخی گرده گل، تعدادی آب و معدودی بره موم جمع آوری می کنند اغلب یک زنبور کارگر هم شهد و گرده را به کندو می آورد.

در شرایط غیر عادی که کندو به کمک به خصوصی نیاز دارد و تقسیم کار مسیر عادی خود را از دست می دهد مثلا در موقع نیاز به غذای بیشتر زنبوران یک تا دو هفته ای از کندو خارج می شوند و برای تنظیم درجه حرارت داخل کندو بیشتر زنبورها از سنین مختلف در داخل کندو مانده و با بال زدن وظیفه خنک کردن کندو را به عهده میگیرند.

پاسخ دهید