زنبور.نت > دنیای زنبورداری > زیست شناسی > فعالیت زنبور عسل در رابطه با بچه دادن کندو

فعالیت زنبور عسل در رابطه با بچه دادن کندو

در جریان بچه دادن کندو و تقریبا نیمی از جمعیت کندو به همراه ملکه خارج شده و برای یافتن لانه ای مناسب موقتا در محلی مثل روی شاخه درختان، تیر چراغ برق، روی دیوار و غیره متمرکز می شوند.


این نوع تکثیر کلنی ها زنبورعسل جهت تضمین بقاء نسل آنها و همچنین جایگزینی کلنی های از بین رفته حائز اهمیت است.

در مناطق معتدل افزایش جمعیت کلنی از اوایل بهار به تدریج شروع شده و با پیشرفت زمان نسبت تخمگذاری ملکه بیشتر می شود به طوری که پس از مدتی فضای کافی برای تخمگذاری ملکه و گنجایش زنبورهای بالغ وجود نخواهد داشت.

در این مدت زنبورهای نر بیشتری پرورش داده شده و زنبورهای کارگر اقدام به ساختن سلول های ملکه در حاشیه شان ها می نمایند. متعاقبا توسط ملکه در آنها تخمگذاری خواهد شد.

لازم به ذکر است که علاوه بر کمبود فضای کافی برای رشد جمعیت، بهم خوردن تعادل نسبت زنبورهای جوان به زنبورهای مسن و خصوصیات نژادی و مسن شدن ملکه نیز از عوامل تحریک کننده کلنی به بچه کندو می باشد. پس از آنکه کلنی به تدریج برای تولید بچه کندو آماده شد.

میزان تخمگذاری ملکه کاهش یافته و به همان نسبت غذای کمتری به ملکه داده می شود و در نتیجه وزن ملکه کاهش یافته و آماده برای پرواز می گرددو ضمنا جمعیت کندو به حدی بالا می رود که گاهی قسمتی از جمعیت در خارج از کندو آویزان می شود.

چند روز قبل از جدا شدن بچه کندو از کندوی مادری تعدادی از زنبورها از کندو خارج شده و در جستجوی محل های مناسبی برای استقرار بچه کندو می پردازند و پس از مراجعت در داخل کندو برای مدتی طولانی اقدام به رقص مخصوصی کرده و جهت و فاصله مورد نظر را به دیگران اطلاع می دهند.

زنبورهای بچه کندو مقدار زیادی عسل خورده و سپس ملکه را مجبور به خارج شدن از کندو می کنند و همراه وی از کندو خارج می شوند. توده زنبورها، پس از مدتی پرواز در هوا در محل مورد نظر که قبل شناسایی شده مستقر شده و به صورت توده ای فشرده و محکم و آرام باقی می ماند. پس از مدتی که از استقرار کلنی در محل موقت گذشت. تعدادی از زنبورها جهت یافتن محل مناسبی برای استقرار دائمی کلنی به جستجو می پردازند و پس از مراجعت در سطح بچه کندو اقدام به رقص های مخصوصی می کنند.

بالاخره یکی از محل های یافته شده که از هر نظر برتری دارد انتخاب شده و به آن محل نقل مکان می کند. در انخاب محل جدید عوامل متعددی در نظر گرفته می شود از جمله محافظت در مقابل عوامل طبیعی خصوصا باد، دشمنان طبیعی، نور آفتاب، ارتفاع از سطح زمین، نوع لانه که از جنس چوب باشد و غیره.

 

پاسخ دهید