زنبور.نت > دنیای زنبورداری > زیست شناسی > فعالیت های زنبور نر

فعالیت های زنبور نر

زنبور نر فاقد نیش می باشد و به علت اینکه نرها مواد غذایی خود را از کارگر ها و یا از سلول های ذخیره شده از عسل در داخل کندو تامین می کنند.دارای خرطوم کوتاه تری نسبت به کارگرها می باشند.

نرها در داخل کندو هیچ فعالیتی نداشته، پس از خارج شدن از سلول، بیشتر اوقات خود را روی قاب و در کنار ناحیه پرورش نوزادان گذرانیده و تنها عملشان جفتگیری با ملکه، در خارج از کندو است. زنبور نر در اوایل عمر خود توسط کارگرها تغذیه می شوند و در آخر عمر خود از عسل تغذیه می کنند.

یک کلنی متوسط در مناطق معتدل، از اواسط بهار بسته به شرایط شروع به پرورش نر می کند. تعداد زنبور نر در یک کلنی بستگی به اندازه، نژاد و شرایط عمومی کندو دارد. اواسط تابستان وقتی که مقدار شهد گل و دانه گرده در طبیعت کم می شود پرورش نرها متوقف شده و کارگرها مانع تغذیه نرها می گردند.

بطوریکه به تدریج از گرسنگی و شرایط نامساعد از بین خواهند رفت. در تابستان اگر مواد غذایی در طبیعت کم باشد، کارگرها لاروهای نر را از داخل سلول ها بیرون کشیده و به خارج از کندو منتقل می کنند.

پاسخ دهید