زنبور.نت > دنیای زنبورداری > زیست شناسی > محاسبات پیچیده زنبور عسل برای تعیین مسیر

محاسبات پیچیده زنبور عسل برای تعیین مسیر

نتیجه مطالعات جدید نشان داد، زنبور عسل برای رسیدن به گل‌ها به روشی که هنوز مشخص نشده است، راحت‌ترین و نزدیک‌ترین راهها را انتخاب می‌کند تا توان بیشتری برای جمع‌کردن شیره گلها داشته باشد.

براساس مطالعه محققان دانشگاههای “کوین ماری” و “لندن” که نتیجه آن در پایگاه اینترنتی “لایف ساینس” آمریکا منتشر شد، زنبور عسل قبل از حرکت به سوی گلها، محاسباتی در مغزش که در مقایسه با مغز انسان بسیار ساده است انجام می‌دهد و از میان راههای مختلف رسیدن به هدف، راهی را انتخاب می‌کند که علاوه بر کوتاه بودن مسیر، دستاوردش از آن راه بیشتر باشد تا از این طریق تا حد امکان بیشتر شیره گلها را جمع‌آوری کند.

این محققان در این مطالعه دریافتند، زنبور عسل با وجود داشتن ساختاری ساده در مغزش، قادر است در جهت شناسی، مشکلاتی را حل کند که بشر را به حیرت وا می دارد.

ماتیو لیهوریو یکی از این محققان می‌گوید: ‌همانگونه که انسان با بهره گیری از تجهیزات پیشرفته سعی می‌کند، با محاسبات دقیق و بررسی همه راههای رسیدن به هدف، مشکل مسافران را حل کند، زنبور عسل نیز چنین محاسبات پیچیده ای را انجام می‌دهد، با این تفاوت که زنبور عسل بر خلاف انسان تجهیزاتی جز ساختار ساده مغز که تنها از ۹۵۰ هزار سلول مغزی درست شده است ندارد.

پاسخ دهید